• FirMax3
  • FirMax3

FirMax3

(0)
FirMax3 ເປັບອາຫານໃຫ້ບັນດາເຊວໃນຮ່າງກາຍ ໂດຍໃຊ້ການທາເສັ້ນພະຈອນຊືມເຂົ້າເສັ້ນໄປກະຕຸ້ນຕ່ອມໄຕ້ສະໝອງໃຫ້ລັ່ງກົດຮໍໂມນສົ່ງໄປຍັງຕັບໃຫ້ຜະລິດອີນຊູລີນ ທັງສອງປະສານກັນເປັນອາຫານຊັ້ນເລິດໃຫ້ກັບເຊວ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງການເຮົາແຂງແຮງ.
1624
ດີທີ່ສຸດ
6 months ຈາກນີ້
Phialat Sangthong, Vientiane, Laos

1,512,000đ

1,782,000đ

This product only shipping to Laos.

ຄຳອະທິບາຍ

FirMax3 Tel:02055541497

details

ຂົນສົ່ງ:  ຈັດສົ່ງເຄື່ອງໃນ 2-3 ວັນລັດຖະການ
ຄ່າຂົນສົ່ງ:  ຂົນສົ່ງຟຣີ

ການຕີລາຄາພຽງແຕ່ໃຊ້ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຊື້ສິນຄ້ານີ້!

ທ່ານໄດ້ຂຽນການຕີລາຄາກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ!

ທ່ານບໍ່ສາມາດຕີລາຄາຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ!

Eck-FirMax3

ຄັ້ງສຸດທ້າຍ : 6 days ຈາກນີ້

ສະແດງ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂພສທ໌ໃໝ່