• Callox
  • Callox

Callox

0
(0)
ແຄວລ໋ອກບ໋ອກນ້ຳຳຕານ ແປ້ງໄຂມັນ
CL1
ດີທີ່ສຸດ
4 months ຈາກນີ້
Laos, Vientiane, Laos

7,560,000đ

This product only shipping to Laos.

ຄຳອະທິບາຍ

ແຄວລ໋ອກຜະລິດຕະພັນລາງວັນດີເດັນສາມປີຊ້ອນຈາກປະເທດເກົາຫລີ ຜະລິດຕິພັນລົດນ້ຳໜັກເປັນສານສະກັດຈາກທຳມະຊາດ ປວດໄພ ເຫັນຜົນ ບໍມີຜົນຂ້າງຄຽງ

details

ຂົນສົ່ງ:  ຈັດສົ່ງເຄື່ອງໃນ 1 ວັນລັດຖະການ
ຄ່າຂົນສົ່ງ:  40,500đ

ການຕີລາຄາພຽງແຕ່ໃຊ້ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຊື້ສິນຄ້ານີ້!

ທ່ານໄດ້ຂຽນການຕີລາຄາກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ!

ທ່ານບໍ່ສາມາດຕີລາຄາຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ!

ທອງໃສ

ທອງໃສ

ຄັ້ງສຸດທ້າຍ : 4 months ຈາກນີ້

ສະແດງ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂພສທ໌ໃໝ່