ຄວບຄຸມຜະລິດຕະພັນ

  • ເຄື່ອງແທກຕັງຊົງເອເລັກໂຕນິກຮັດກົກແຂນ
  • ເຄື່ອງແທກຕັງຊົງເອເລັກໂຕນິກຮັດກົກແຂນ

ເຄື່ອງແທກຕັງຊົງເອເລັກໂຕນິກຮັດກົກແຂນ

(0)
ເຄື່ອງກວດຄວາມດັນ Rossmax AW150
ຍີ່ຫໍ່ຜູ້ຜະລິດ: Rossmax
003
ດີທີ່ສຸດ
12 months ຈາກນີ້
Vientiane, Laos

1,188,000đ

1,255,500đ

This product only shipping to Laos.

ຄຳອະທິບາຍ

ໜ້າຈໍ LCD ໃຫຍ່
ໃຊ້ໃຫ້ຮັດກົກແຂນມີຂະໜາດອ້ອມ 24 - 36 cm
ປະມານການວັດແທກ ຄວາມດັນສູງ 40 – 250mmHg
ຄວາມດັນຫຼຸດ 40 – 180mmHg
ຈັງຫວະການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ: 40 – 199 ຄັ້ງ/ນາທີ
ຄວາມຈຳເຄື່ອງບັນທຶກໄດ້ 90 ຜົນການວັດແທກ
ການໃຊ້ງານແບັດ 4 ກ້ອນຖ່ານ AA ຫຼື ໃຊ້ຫົວສຽບ Adapter
ເຊື່ອມຕໍ່ ຄອມພິວເຕີ
ອຸນຫະພູມເງື່ອນໄຂການທຳງານ ອຸນຫະພູມ: 10 °C ຮອດ 40 °C
ຄວາມຊຸມຊື້ນອາກາດ 85%

details

ຂົນສົ່ງ:  ຈັດສົ່ງເຄື່ອງໃນ 1 ວັນລັດຖະການ
ຄ່າຂົນສົ່ງ:  ລວມທັງການຂົນສົ່ງ

ການຕີລາຄາພຽງແຕ່ໃຊ້ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຊື້ສິນຄ້ານີ້!

ທ່ານໄດ້ຂຽນການຕີລາຄາກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ!

ທ່ານບໍ່ສາມາດຕີລາຄາຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ!

LAZAR Online shop

ຄັ້ງສຸດທ້າຍ : 8 months ຈາກນີ້

ສະແດງ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂພສທ໌ໃໝ່