• ລົດຈັກໄຟຟ້າ Alaskan
  • ລົດຈັກໄຟຟ້າ Alaskan

ລົດຈັກໄຟຟ້າ Alaskan

(0)
ລົດຈັກໄຟຟ້າ Alaskan ລາຄາປົກກະຕິ ລາຄາ 7.200.000 ກີບ ຫຼຸດພິເສກເຫຼືອ 6.200.000 ກີບ
Alaskan
ໃໝ່
1 ປີ ຈາກນີ້
Phonsinuan Village, Sisattanak District,, Vientiane 01000Laos

16,740,000đ

19,440,000đ

This product only shipping to Laos.

ຄຳອະທິບາຍ

ລົດຈັກໄຟຟ້າ Alaskan ລາຄາປົກກະຕິ ລາຄາ 7.200.000 ກີບ ຫຼຸດພິເສກເຫຼືອ 6.200.000 ກີບ

details

ຂົນສົ່ງ:  ຈັດສົ່ງເຄື່ອງໃນ 2-3 ວັນລັດຖະການ
ຄ່າຂົນສົ່ງ:  ຂົນສົ່ງຟຣີ

ການຕີລາຄາພຽງແຕ່ໃຊ້ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຊື້ສິນຄ້ານີ້!

ທ່ານໄດ້ຂຽນການຕີລາຄາກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ!

ທ່ານບໍ່ສາມາດຕີລາຄາຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ!

hungviet electronis

ຄັ້ງສຸດທ້າຍ : 1 ປີ ຈາກນີ້

ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂພສທ໌ໃໝ່