• ນາງຟ້າ
  • ນາງຟ້າ
  • ນາງຟ້າ
  • ນາງຟ້າ
  • ນາງຟ້າ
  • ນາງຟ້າ
  • ນາງຟ້າ
  • ນາງຟ້າ
  • ນາງຟ້າ
  • ນາງຟ້າ

ນາງຟ້າ

(0)
ແນະນຳການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມ ນາຟ້າ
ປັບສົມດູນຮໍໂມນ - ຄືນຄວາມສາວ - ຜິວຂາວໃສ
190932
ໃໝ່
12 months ຈາກນີ້
nnc pharma co.,ltd, Vientiane, Laos

202,500đ

243,000đ

This product only shipping to Laos.

ຄຳອະທິບາຍ

ສ່ວນປະກອບ: ແຕ່ລະເມັດແຄັບຊູນບັນຈຸ:
- ສານສະກັດຈາກເຊື້ອຖົ່ວເຫຼືອງ....................................200mg
(ບັນຈຸ isoflavon genostein ແລະ daidzein ຢ່າງໜ້ອຍ 26mg)
- Collagen..............................................................100mg
- Ginkgo biloba.......................................................40mg
- ສານສະກັດຈາກແກ່ນອາງຸ່ນ.........................................20mg
- ສານສະກັດຈາກຕາງກຸຍ............................................100mg
- ສ່ວນປະກອບອື່ນ : ແປ້ງໝີ່, cenllulose, lactose, magie stearat, gelatin (ແຄັບຊູນ), talc, povidon.
ຄຸນປະໂຫຍດ:
- ຊ່ວຍສົມດູນຮໍໂມນຍິງ, ແກ້ໄຂສຸຂະພາບທາງເພດຂອງຜູ້ຍິງ
- ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນດາອາການອອກຮ້ອນ, ເຫື່ອອອກໃນໄລຍະໄວໄກ້ໝົດປະຈຳເດືອນ
- ປ້ອງກັນການແກ່ຊະລາ ແລະ ແກ່ຍາວໄວໜຸ່ມໃຫ້ຜູ້ຍິງ. ເຮັດໃຫ້ຜິວງາມ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວສົດໃສ
ເປົ້າໝາຍນຳໃຊ້:
- ຜູ້ຍິງໜ້າທີ່ການທາງສະລີລະວິທະຍາຫຼຸດລົງ, ຊ່ອງຄອດແຫ້ງ, ຜິວແຫ້ງຮ່ຽວ
- ຜູ້ຍິງໄວໄກ້ໝົດປະຈຳເດືອນເຊິ່ງມີອາການເຊັ່ນ: ອອກຮ້ອນ, ນອນບໍ່ຫຼັບ, ເຫື່ອອອກ, ໄຂມັນສະສົມ ຢູ່ທ້ອງ, ກະດູກຜ່ອຍ, ຜິວຮ່ຽວ, ໝອງຄ້ຳ, ຜົມແຫ້ງກະດ້າງ, ລົ່ນງ່າຍ
- ຜູ້ຍິງທີ່ມີສິວຫຼາຍ, ຜິວໜ້າປະກົດມີເມັນ
ເອົາໃຈໃສ່: ຜະລິດຕະພັນນີ້ບໍ່ແມ່ນຢາ ບໍ່ມີສັບພະຄຸນທົດແທນຢາປົວພະຍາດ.

details

ຂົນສົ່ງ:  ຈັດສົ່ງເຄື່ອງໃນ 1 ວັນລັດຖະການ
ຄ່າຂົນສົ່ງ:  ລວມທັງການຂົນສົ່ງ

ການຕີລາຄາພຽງແຕ່ໃຊ້ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຊື້ສິນຄ້ານີ້!

ທ່ານໄດ້ຂຽນການຕີລາຄາກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ!

ທ່ານບໍ່ສາມາດຕີລາຄາຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ!

LAZAR Online shop

ຄັ້ງສຸດທ້າຍ : 8 months ຈາກນີ້

ສະແດງ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂພສທ໌ໃໝ່