sort_by:

LP shop

0
270,000đ
Up to 50% Cashback
0
ບໍລິການຕື່ມເງິນonline ທັນສະໄໝ,ວ່ອງໄວທັນໃຈ,ເຊື່ອຖືໄດ້. ທາງຮ້ານຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທຜ່ານທາງໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທທັນທີຫຼັງຈາກມີການສັ່ງຊື້
270,000đ

LP shop

0
135,000đ
Up to 50% Cashback
0
ບໍລິການຕື່ມເງິນonline ທັນສະໄໝ,ວ່ອງໄວທັນໃຈ,ເຊື່ອຖືໄດ້. ທາງຮ້ານຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທຜ່ານທາງໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທທັນທີຫຼັງຈາກມີການສັ່ງຊື້
135,000đ
0
ບໍລິການຕື່ມເງິນonline ທັນສະໄໝ,ວ່ອງໄວທັນໃຈ,ເຊື່ອຖືໄດ້. ທາງຮ້ານຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທຜ່ານທາງໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທທັນທີຫຼັງຈາກມີການສັ່ງຊື້
67,500đ
0
ບໍລິການຕື່ມເງິນonline ທັນສະໄໝ,ວ່ອງໄວທັນໃຈ,ເຊື່ອຖືໄດ້. ທາງຮ້ານຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທຜ່ານທາງໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທທັນທີຫຼັງຈາກມີການສັ່ງຊື້
27,000đ
0
ບໍລິການຕື່ມເງິນonline ທັນສະໄໝ,ວ່ອງໄວທັນໃຈ,ເຊື່ອຖືໄດ້. ທາງຮ້ານຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທຜ່ານທາງໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທທັນທີຫຼັງຈາກມີການສັ່ງຊື້
13,500đ

LP shop

0
270,000đ
Up to 50% Cashback
0
ບໍລິການຕື່ມເງິນonline ທັນສະໄໝ,ວ່ອງໄວທັນໃຈ,ເຊື່ອຖືໄດ້. ທາງຮ້ານຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທຜ່ານທາງໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທທັນທີຫຼັງຈາກມີການສັ່ງຊື້
270,000đ

LP shop

0
135,000đ
Up to 50% Cashback
0
ບໍລິການຕື່ມເງິນonline ທັນສະໄໝ,ວ່ອງໄວທັນໃຈ,ເຊື່ອຖືໄດ້. ທາງຮ້ານຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທຜ່ານທາງໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທທັນທີຫຼັງຈາກມີການສັ່ງຊື້
135,000đ
0
ບໍລິການຕື່ມເງິນonline ທັນສະໄໝ,ວ່ອງໄວທັນໃຈ,ເຊື່ອຖືໄດ້. ທາງຮ້ານຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທຜ່ານທາງໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທທັນທີຫຼັງຈາກມີການສັ່ງຊື້
67,500đ
0
ບໍລິການຕື່ມເງິນonline ທັນສະໄໝ,ວ່ອງໄວທັນໃຈ,ເຊື່ອຖືໄດ້. ທາງຮ້ານຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທຜ່ານທາງໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທທັນທີຫຼັງຈາກມີການສັ່ງຊື້
27,000đ
0
ບໍລິການຕື່ມເງິນonline ທັນສະໄໝ,ວ່ອງໄວທັນໃຈ,ເຊື່ອຖືໄດ້. ທາງຮ້ານຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທຜ່ານທາງໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທທັນທີຫຼັງຈາກມີການສັ່ງຊື້
13,500đ

LP shop

0
270,000đ
Up to 50% Cashback
0
ບໍລິການຕື່ມເງິນonline ທັນສະໄໝ,ວ່ອງໄວທັນໃຈ,ເຊື່ອຖືໄດ້. ທາງຮ້ານຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທຜ່ານທາງໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທທັນທີຫຼັງຈາກມີການສັ່ງຊື້
270,000đ

LP shop

0
135,000đ
Up to 50% Cashback
0
ບໍລິການຕື່ມເງິນonline ທັນສະໄໝ,ວ່ອງໄວທັນໃຈ,ເຊື່ອຖືໄດ້. ທາງຮ້ານຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທຜ່ານທາງໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທທັນທີຫຼັງຈາກມີການສັ່ງຊື້
135,000đ

LP shop

0
67,500đ
Up to 50% Cashback
0
ບໍລິການຕື່ມເງິນonline ທັນສະໄໝ,ວ່ອງໄວທັນໃຈ,ເຊື່ອຖືໄດ້. ທາງຮ້ານຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທຜ່ານທາງໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທທັນທີຫຼັງຈາກມີການສັ່ງຊື້
67,500đ

LP shop

0
27,000đ
Up to 50% Cashback
0
ບໍລິການຕື່ມເງິນonline ທັນສະໄໝ,ວ່ອງໄວທັນໃຈ,ເຊື່ອຖືໄດ້. ທາງຮ້ານຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທຜ່ານທາງໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທທັນທີຫຼັງຈາກມີການສັ່ງຊື້
27,000đ
0
ບໍລິການຕື່ມເງິນonline ທັນສະໄໝ,ວ່ອງໄວທັນໃຈ,ເຊື່ອຖືໄດ້. ທາງຮ້ານຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທຜ່ານທາງໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຈະຕື່ມມູນຄ່າໂທທັນທີຫຼັງຈາກມີການສັ່ງຊື້
13,500đ
0
vivo Y15: Android 9.0 • Ram 4 GB • ROM 64 GB • ໜ່ວຍປະມວນຜົນ MTK Helio P22 • ກ້ອງ 3 ເລນ AI Triple Camera 13MP + 8MP + 2MP • ກ້ອງໜ້າ 16MP • ເຊັນເຊີສະແກນລາຍນິ້ວມື ແລະ ໃບໜ້າ • ແບັດເຕີຣີ່ 5000mAh • ນ້ຳໜັກ 190,5 ກຣາມ • Micro USB
4,317,300đ
0
vivo Y12 +ລາຄາປົກກະຕິ 1,599,000 ກີບ ລາຄາໃໝ່ຫຼຸດເຫຼືອພຽງ: 1,499,000ກີບ +ຄວາມຈຳໃຫ້ເຖິງ RAM 3BG + ROM 64GB +ກ້ອງໜ້າ 8MP +ກ້ອງຫຼັງ AI Triple Camera 13MP+8MP+2MP +ແບັດເຕີຣີ່ 5000 mAh +ໜ້າຈໍ Halo FullView™ Display ຂະໜາດໃຫຍ່
4,047,300đ 4,317,300đ
0
vivo S1pro : Ram 4 GB · ROM 64 GB · ໜ່ວຍປະມວນຜົນ MTK Helio P22 · ກ້ອງ 3 ເລນ AI Triple Camera 13MP + 8MP + 2MP · ກ້ອງໜ້າ 16MP · ເຊັນເຊີສະແກນລາຍນິ້ວມື ແລະ ໃບໜ້າ · ແບັດເຕີຣີ່ 5000mAh
8,367,300đ
0
vivo Y11: Android 9 • ໜ່ວຍປະມວນຜົນ: Qualcomm Snapdragon 439 Octa-Core 2.0GHz • RAM 3GB + ROM 32GB (ສາມາດເສີມ micro SD Card ສູງສຸດ 256GB) • ແບັດເຕີຣີ່: 5000mAh
3,507,300đ
0
vivo Y30 ທີ່ມາພ້ອມດີຊາຍໂຄ້ງສີສັນສະງ່າງາມ ໂດດເດັ່ນ ສະເປັກຈັດເຕັມ ໜ້າຈໍຄົມຊັດຂະໜາດໃຫຍ່ ແບັດເຕີຣີ່ສຸດອຶດ 5000mAh ກ້ອງຫລັງ 4 ເລນ ແລະ ຄວາມຈຳຂະໜາດໃຫຍ່ 128 GB
5,397,300đ
0
vivo Y50 ໜ້າຈໍສະແດງຜົນ Ultra O screen ຂະໜາດໃຫຍ່ເຖິງ 6.53 ນິ້ວ ຄວາມລະອຽດ FHD+ • ກ້ອງຫລັງຈັດໃຫ້ເຖິງ 4 ເລນ 13+8+2+2 ລ້ານພິກເຊວ • ກ້ອງຫນ້າ 16 ລ້ານພິກເຊວ • ແບັດເຕີຣີ່ໃຫ້ມາເຖິງ 5000mAh • CPU ຫນ່ວຍປະມວນຜົນ Snapdragon 665 • ຄວາມຈຳ RAM 8GB + ROM 128GB
6,747,300đ
0
vivo V19 ມ່ວນຊື່ນແບບໄຮ້ຂີດຈຳກັດ ກັບແອັບພິເຄຊັ່ນທີ່ທ່ານມັກ ດ້ວຍ RAM 8GB + ROM 128GB ໃຫ້ທ່ານເກັບຂໍ້ມູນສຳຄັນ ????vivo V19 ມາພ້ອມກັບເທັກໂນໂລຍີສາກໄວ 33W Flash Charge 2.0 ພຽງ 30 ນາທີສາກໄດ້ເຖິງ 50% ພ້ອມແບັດເຕີຣີຂະຫນາດໃຫຍ່ 4500mAh ໃຫ້ທ່ານໄດ້ເພີດເພິນກັບການໃຊ້ງານ.
11,067,300đ

J Shoping

0
9,450đ
Up to 100% Cashback
0
ໂທລະສັບ civo ລາວ
9,450đ
0
SIM net ເຄຶີອຂ່າຍທີ່ດີທີ່ສຸດ. ສົນໃຈຕິດຕໍ່ໂທ 030 9499 085; 020 5443 4948; ຫຼຶີ whatapp: +85620 7603 5779
27,000đ
0
ບໍລິການຕື່ມມູນຄ່າໂທ (Online)​ ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ​ເຊື່ອຖືໄດ້ ບໍລິການ​ 24​ ຊົ່ວໂມງ​ ໂທ/ແອັບ​ 02055409995​
135,000đ
0
ບໍລິການຕື່ມມູນຄ່າໂທ (Online)​ ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ​ເຊື່ອຖືໄດ້ ບໍລິການ​ 24​ ຊົ່ວໂມງ​ ໂທ/ແອັບ​ 02055409995​
135,000đ
0
ບໍລິການຕື່ມມູນຄ່າໂທ (Online)​ ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ​ເຊື່ອຖືໄດ້ ບໍລິການ​ 24​ ຊົ່ວໂມງ​ ສາມາດຕື່ມເບີຕື່ມເງິນ, ເບີເນັດ ແລະເບີລາຍເດືອນໄດ້ ໂທ/ແອັບ​ 02055409995​
135,000đ
0
ບັດຕື່ມມູນຄ່າໂທ ທຸກເຄືອຂ່າຍ (ມີພ້ອມສົ່ງ). ຮັບຊໍາລະເບີໂທ, ເບີຕັ້ງໂຕະ ແລະ ເບີລາຍເດືອນ (ຊ່ວຍຊໍາລະໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ) ພຽງແຕ່ໂທ: 020 5443 4948; 030 9499 085 ຫຼື whatApp: +85620 7603 5779
27,000đ
0
ບໍລິການຕື່ມມູນຄ່າໂທ (Online)​ ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ​ເຊື່ອຖືໄດ້ ບໍລິການ​ 24​ ຊົ່ວໂມງ​ ໂທ/ແອັບ​ 02055409995​
67,500đ
0
ບໍລິການຕື່ມມູນຄ່າໂທ (Online)​ ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ​ເຊື່ອຖືໄດ້ ບໍລິການ​ 24​ ຊົ່ວໂມງ​ ໂທ/ແອັບ​ 02055409995​
54,000đ
0
ບໍລິການຂາຍບັດຕື່ມເງິນທັງ 3 ເຄືອຂ່າຍ ETL LTC Unitel Beeline ເພື່ອນຳໄປຈຳໜ່າຍຕໍ່ 1,000,000 ກີບຂຶ້ນໄປ ຄືນເງິນ 30% ຂອງມູນຄ່າບັດທັງໝົດ (ສາມາດເລືອກບັດນ້ອຍ-ບັດໃຫຍ່ປົນກັນໄດ້ທັງ 4 ເຄືອຂ່າຍ) ສາຍດ່ວນ ໂທ​ ແລະວ໋ອດແອັບ 02055409995​
2,700,000đ

Alongimo

0
1,887,300đ
Up to 50% Cashback
0
ໂທລະສັບ​HUAWEI ຂອງແທ້ຈາກສູນໃຫຍ່ເລີຍ ຮັບປະກັນ​1ປີ​
1,887,300đ

Alongimo

0
2,673,000đ
Up to 30% Cashback
0
ໂທລະສັບ​ViVo ຂອງແທ້ມີຄຸນນະພາບຮັບປະກັນ1ປີ
2,673,000đ

Alongimo

0
3,777,300đ 5,397,300đ
Up to 30% Cashback
0
ໂທລະສັບ​ OPPO ຂອງດີມີຄຸນນະພາບອັດແໜ້ນ​ຮັບປະກັນ1ປີ,​ຖ້າມີບັນຫາ​ຕ້ອງຍົກໃຫ້ສູນແປງເລີຍ
3,777,300đ 5,397,300đ

Alongimo

0
4,185,000đ 5,937,300đ
Up to 30% Cashback
0
ທ່ານສາມາດໄປເລືອກເອົາທີ່ຮ້ານໄດ້,​ ເອົາໂຕລາຄາທີ່ທ່ານມັກເລີຍ
4,185,000đ 5,937,300đ
0
ບໍລິການຕື່ມເງິນໂທລະສັບ ໂດຍຂູດບັດສົ່ງເລກໃຫ້ຕື່ມເອງ ເໝາະສຳຫຼັບເບີລາຍເດືອນ ເບີເນັດ ເບີໂທທົ່ວໄປ​ ຕື່ມໄດ້ທັງ 3 ເຄືອຂ່າຍ ETL LTC Unitel (ສົ່ງເລກບັດໃຫ້​ ແລ້ວກົດຕື່ມເອງ) ເຊື່ອຖືໄດ້ 100% ອາດຊ້າແດ່ແຕ່ໄດ້ຊົວ ສາຍດ່ວນ ໂທ​ ແລະວ໋ອດແອັບ 02055409995​
135,000đ

Alongimo

0
2,673,000đ 3,240,000đ
Up to 50% Cashback
0
ສຳລັບລູກຄ້າທ່ານໃດທີ່ກຳລັງຊອກຫາສະມາດໂຟນງາມໆມີຄຸນນະພາບດີທາງນີ້ເດີ,​ ສາມາດມາເລືອກ​ເອົາ​ທີ່ສູນເລີຍ,​ ກຳລັງໄດ້ຂາຍດີຮ້ອນແຮງທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ​ນີ້
2,673,000đ 3,240,000đ
0
756,000đ
Up to 50% Cashback
0
POWER BANK 30000 mAh 'ELOOP' (E29) ມີສີດຳ ແລະ ສີເງິນ
756,000đ
0
ກັບໃສ່ອຸປະກອນໂທລະສັບຫຼືຈະໃສ່ເງິນກໍໄດ້. ໂທ: 02077719796
94,500đ