sort_by:
0
ພັດລົມນ້ອຍແບບພົກພາ. ໂທ: 02077719796
256,500đ
0
ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳກ້ອນຫລອດ HA60 - ປະລິມານການຜະລິດ (80%): 60Kg - ຖັງບັນຈຸ:40 kg - ຂະຫນາດ : 670*670*880mm - ຫົວຈ່າຍໄຟ: 220V/50Hz-60Hz - ກຳລັງແຮງ: 420W
35,100,000đ
0
ເຄື່ອງຜະລິດກະແລັມ HAK325: - ຈຳນວນກ໊ອກ: 3 - ຊອ່ງບັນຈຸ: 2 - ຂະຫນາດ: 540x615x1470 mm - ປະລິມານການຜະລິດ: 35-45 l/h - ກຳລັງໄຟຟ້າ: 220 V - ກຳລັງແຮງ: 2650 W - ລະບົບຜະລິດກະແລັມ:Yes
51,300,000đ

hungviet electronis

0
3,240,000đ
Up to 10% Cashback
0
ຂະໜາດ: 350*450*990mm
3,240,000đ

hungviet electronis

0
1,795,500đ
Up to 10% Cashback
0
ຂະໜາດ: 330*330*740mm
1,795,500đ

hungviet electronis

0
3,510,000đ
Up to 10% Cashback
0
ຂະໜາດ: 350*450*990mm
3,510,000đ

hungviet electronis

0
6,210,000đ
Up to 10% Cashback
0
ໂດຍລວມ ຄວາມສາມາດ: 350W ປະລິມານຖັງນ້ຳ: 36 ລິດ ຂະໜາດ: 700*465*1130mm
6,210,000đ