sort_by:
0
ເຄື່ອງເຮັດນໍ້າອອ້ຍ M9
9,315,000đ
0
ເຄື່ອງເຮັດນໍ້າອອ້ຍ M9 ໝໍ້ໄຟ
12,825,000đ
0
ເຄື່ອງເຮັດນໍ້າອອ້ຍ M8
9,855,000đ
0
ເຄື່ອງເຮັດນໍ້າອອ້ຍ M7
12,960,000đ
0
ເຄື່ອງເຮັດນໍ້າອອ້ຍ M6
11,205,000đ
0
ເຄື່ອງເຮັດນໍ້າອອ້ຍ M5
13,770,000đ
0
ເຄື່ອງເຮັດນໍ້າອອ້ຍ M4 ແບບຊອ່ງຄູ່
12,690,000đ
0
ເຄື່ອງເຮັດນໍ້າອອ້ຍ M3
11,745,000đ
0
ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳກ້ອນຫລອດ HA1800 - ປະລິມານການຜະລິດ (80%): 1800Kg - ຖັງບັນຈຸ:500 kg - ຂະຫນາດ : 1230*950*2720mm - ຫົວຈ່າຍໄຟ: 380V/50Hz-60Hz - ກຳລັງແຮງ: 9000W
243,000,000đ 248,400,000đ
0
ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳກ້ອນຫລອດ HA180 - ປະລິມານການຜະລິດ (80%): 180Kg - ຖັງບັນຈຸ:145 kg - ຂະຫນາດ : 560*870*1580mm - ຫົວຈ່າຍໄຟ: 220V/50Hz-60Hz - ກຳລັງແຮງ: 860W
64,800,000đ 70,200,000đ
0
ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳກ້ອນຫລອດ HA30 - ປະລິມານການຜະລິດ (80%): 30Kg - ຖັງບັນຈຸ:12 kg - ຂະຫນາດ: 405*500*720mm - ຫົວຈ່າຍໄຟ: 220V/50Hz-60Hz - ກຳລັງແຮງ: 250W
22,950,000đ