sort_by:
0
1,215,000đ 1,350,000đ
Up to 50% Cashback
0
calloxຊວ່ຍສາ້ງກາ້ມເນື້ອ,ຊວ່ຍລົດໄຂມັນບົນໜາ້ທອງ,ຕົ້ນແຂນແລະຕົ້ນຂາ,ຕັດປັນຫາພຸງຍ້ອຍ , ພຸງໃຫຍ່, ໄຂມັນເປັນກອງ ເພາະເຮົາເຂົ້າໃຈສາວໆທີ່ຫຼຸດຄວາມອ້ວນຢາກ,ຈ່ອຍຢາກ, ດື້ຢາ ຕ້ອງແຄວລອັກ
1,215,000đ 1,350,000đ
0
ຫ້ອງກວດພະຍາດ ດຣ.ວັງເຢີິ ກວດພະຍາດທົ່ວໄປດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄຫມ.
810,000đ
0
810,000đ 1,215,000đ
Up to 100% Cashback
0
ນໍ້ານົມເຂົ້າ ຊ່ວຍຟື້ນຟູຮ່າງກາຍ
810,000đ 1,215,000đ
0
1,026,000đ
Up to 100% Cashback
0
ຊ່ວຍຟຶ້ນຟູຄນເປັນໂລກເບົາຫວານ
1,026,000đ

PouNa Shop

0
1,944,000đ
Up to 25% Cashback
0
ບັນເທົາອາການອັກເສບຂອງກ້າມເນື້ອ ປວດເມື່ອຍ,ບວມ,ເກັງ,ສະຫຼາຍພັງຜືດ,ເສັ້ນເອັນຢືດ,ນີ້ວລັອກ,ສະກັດຈາກຂີ້ເຜີ້ງແທ້100% ຊຶມຊັບເຂົ້າສູ່ຊັ້ນຜິວທັນທີ.ເນື້ອບາມນຸ້ມ,ບໍ່ໜຽວ,ຊຶມຊັບໄວ,ອອກລິດໄດ້ດີ,ປອດໄພ 100%. ໂທ/ແອັບ 02052583889
1,944,000đ
0
ເຜົາຜານໄຂມັນ, ຫຼຸດໄຂມັນ, ຜ່ອນຄາຍຕາມກ້າມເນື້ອຕ່າງໆ
351,000đ 418,500đ
0
ເຄື່ອງຮົ່ມ ດັງ ຄໍ NJ100 ໃຊ້ໄດ້ທັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ເປັນ ຫວັດ, ໄອ, ຕັນດັງ, ຫອບຫືດ
729,000đ 783,000đ
0
ເຄື່ອງຮົ່ມດັງຄໍ NA90/ROSSMAX ອອກແບບກະທັດລັດແລະງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້: ຄອບຄົວທີ່ມີຜູ້ສູງອາຍຸແລະເດັກນ້ອຍ (ທີ່ມີພູມຕ້ານທານບໍ່ດີ), (ເຄື່ອງຮົ່ມດັງຄໍ) ປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນບໍ່ມີອີກແລ້ວເຄື່ອງມືທີ່ແປກປະຫຼາດ. ນີ້ແມ່ນເຄື່ອງປິ່ນປົວທີ່ງ່າຍແລະມີປະສິດທິຜົນສໍາລັບບັນດາພະຍາດລະບົບທາງເດີ
837,000đ 945,000đ
0
ເຄື່ອງພົ່ນນ້ຳເກຶອຮັກສາທຳຄວາມສະອາດໂພງດັງ ແລະ ຄໍ INA-09S ແມ່ນໃຊ້ເພຶ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ຄວນນໍາໃຊ້ເຄື່ອງພົ່ນໄອນ້ຳດັງຄໍໄດ້ທຸກວັນ, ນ້ໍາເກືອມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ປ້ອງກັນການຕິດເຊຶ້ອທາງເດີນຫາຍໃຈດີທີ່ສຸດ.
783,000đ 864,000đ