sort_by:
0
ແອວກໍຮໍ ຂ້າໄວຣັດ COVID-19 ໄດ້ 99,99% ຂອງແທ້ມີ ອຍ ລາວ
148,500đ 202,500đ
0
ເຄື່ອງວັດແທກນ້ຳຕານໃນເລືອດ 3 ໃນ 1 Rossmax Easy Touch GCU ET322 ນ້ໍາຕານໃນເລືອດ, ໄຂມັນໃນເລືອດ, ຂໍ້ຕໍ່ອັກເສບ.
1,458,000đ 1,620,000đ
0
ເຄື່ອງກວດຄວາມດັນ Rossmax MJ701 ຍີ່ຫໍ່ຜູ້ຜະລິດ: Rossmax ແຫຼ່ງທີ່ມາ: China
1,228,500đ 1,323,000đ
0
ເຄື່ອງກວດຄວາມດັນ Rossmax AW150 ຍີ່ຫໍ່ຜູ້ຜະລິດ: Rossmax
1,188,000đ 1,255,500đ
0
ສາຍຂໍ້ມືກວດຄວາມດັນເລືອດຂອງ Beurer BC28 ມີຄວາມສາມາດກວດການເຕັ້ນຫົວໃຈທີ່ຜິດປົກກະຕິແລະຄວາມດັນໃນເລືອດ, BEURER BC28 ເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງແທ້ຈາກເຢຍລະມັນທີ່ສະແດງຜົນລັບການວັດແທກຄວາມດັນເລືອດແລະອັດຕາການເຕັ້ນຫົວໃຈໄດ້ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ, ຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານບົວລະບັດແລະຮັກສາສຸຂະພາບໄດ້ວ
850,500đ 958,500đ