sort_by:
0
ທ່ອງທ່ຽວເກົາຫຼີໃຕ້ 5ມື້/4ຄືນ ລາຄາ 6,350.000ກີບ (ຄືນເງິນ 70%) ຊ່ວງຫິມະຕົກ ບີນຕົງ ວຽງຈັນ-ກຸງໂຊ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແວະປ່ຽນຍົນ ສົນໃຈໂທ/ແອັບ 02055409995 ກຳນົດວັນເດີນທາງ ✈12-16/2/2020 ວາເລັນທາຍ ✈24-28/2/2020 ✈28/2-3/3/2020 ✈6-10/3/2020 ວັນແມ່ຍິງ ✈19-23/3/2020
17,145,000đ
0
ທ່ຽວ ເວ້-ດານັງ-ສວນສະນຸກບານາຮິວ-ສວນສະນຸກ SunWorld ຂີ່ເຮືອກະຈາດ
6,183,000đ 6,750,000đ
0
ທ່ຽວ 3 ປະເທດ ສີງກະໂປ-ອີນໂດເນເຊຍ-ມາເລເຊຍ 6ມື້/5ຄືນ ເດີນທາງດ້ວຍຍົນ ລາຄາ 5,600,000 ກີບ (ຄືນເງິນ 50%) ສົນໃຈໂທ/ແອັບ 02055409995 ອອກເດີນທາງ 25-30/1/2020 13-18/2/2020 5-10/3/2020 19-24/3/2020 26-31/3/2020 11-16/4/2020
15,120,000đ 15,930,000đ
0
ຫວຽດນາມ ຮ່າໂນ້ຍ-ຮາລ່ອງ 5ມື້/4ຄືນ ເດີນທາງ 15-19/5/2020 (ເດີນທາງດ້ວຍລົດ) ລາຄານີ້ລວມທຸກຍ່າງໃຫ້ແລ້ວຈ໋າ‼️ ເຊັ່ນ: ອາຫານ ທີ່ພັກໂຮງແຮມ ແລະ ປີ້ເຂົ້າສະຖານທີ່ທ່ຽວຕ່າງໆ. ຄ່າໄກ້ລາວ.ໄກ້ຫວຽດ ແລະ ຄ່າປະກັນໄພການເດີນທາງ ຄ່າເອກະສານເຂົ້າ-ອອກ, ຄ່າລົດແລະໃກ້ນຳທ່ຽວ
6,750,000đ 7,287,300đ