sort_by:
0
ຢາຖູແຂ້ວນ້ຳມັນໝາກພ້າວ ແລະ ສະໝຸນໄພນານາຊະນິດ 1. ແຂ້ວຂາວສະອາດທີ່ສຸດ 2. ລົດອາການອັບເສດແລະສຽວຝັນ 3. ລົມຫາຍໃຈຫອມ ສົດຊຶ່ນ 4. ລະງັບກິນປາກໄດ້ເຖິງ 12 ຊົ່ວໂມງ 5. ບຳລຸງຮັກສາເຫືງອກ ແລະຝັນ ລາຄາ 125,000 ກີບ ມີຈຳນວນ 5 ຊອງລະ 25000 ກີບ 1 ຊອງສາມາດໃຊ້ 1 ເດືອນ/ 1 ຄົນ
337,500đ
0
ຄືນແຮ່ທາດເຂົ້າສູ່ຊ່ອງປາກ,ບຳລຸງເຫືອກແລະແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງ,ປ້ອງກັນແຂ້ວຜຸ,ແຂ້ວແມງ.ພ້ອມທັງລະງັບກິ່ນປາກ ເຮັດໃຫ້ລົມຫາຍໃຈຫອມ,ສະອາດແລະສົດຊື່່ນ. ໂທ/ແອບ 02052583889
720,900đ