Cà Gai Leo Sadu

Cà Gai Leo Sadu

ຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມເຮັດໃຫ້ຕັບເຢັນຈາກສະໝຸນໄພ

ຮ້ານຄ້າມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການສະໜອງຜະລິດຕະພັນໝາກແຄ້ງ ດ້ວຍການເພີ່ມສ່ວນປະກອບສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຊ່ວຍລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງຕັບ, ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສະບາຍ, ຊ່ວຍເພີ່ມພູມຕ້ານທານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດພະຍາດ.

ຄັ້ງສຸດທ້າຍ :  20 days ຈາກນີ້

(1)

ຊື່ສິນຄ້າ

Best Seller Products

0
3,579,000đ

All Products

0
3,579,000đ
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)

Shop Policies

- ຮ້ານຄ້າຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
- ສິນຄ້າຂອງແທ້
- ກວດກາສິນຄ້າກ່ອນຮັບສິນຄ້າ
- ນະໂຍບາຍສະເພາະຂອງຮ້ານຄ້າ
Returns and exchanges
ໃນກໍລະນີສິນຄ້າທີ່ແຕກຫັກ, ມີຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເກີດຈາກຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຊື້ຕ້ອງກັບມາເບິ່ງວີດີໂອໃນເວລາທີ່ໄດ້ຮັບສິນຄ້າ. ຮ້ານຄ້າຈະຮັບຄືນພາຍໃນ 3 ວັນ.
ຊຳລະ
ວິທີທີ 1: ຊຳລະເງິນໃນເວລາຮັບວິນຄ້າ (COD - ສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ເກັບເງິນເຖິງບ້ານ)
ວິທີທີ 2: ຊຳລະເງິນ online ຜ່ານ EZ.
ວິທີທີ 3: ໂອນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ ( ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຮ້ານຄ້າ )
ຂົນສົ່ງ
ຄ່າຂົນສົ່ງຂື້ນກັບໄລຍະທາງ ແລະ ປະລິມານສິນຄ້າ
Additional policies and FAQs
ເປັນຫຍັງຄວນເລືອກຜະລິດຕະພັນໝາກແຄ້ງ
ລູກຄ້າຫຼາຍຄົນສົງໄສວ່າ ຜະລິດຕະພັນໝາກແຄ້ງ Sadu ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ດີແທ້ຫຼືບໍ, ບັນດາຂໍ້ມູນຂ້າງລຸ່ມນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຜະລິດຕະພັນ.
- ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຈົດທະບຽນປ້ອງກັນ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
- ມີສັບພະຄຸນທາງຢາສູງ, ຜະລິດຕະພັນໝາກແຄ້ງ Sadu ມີຜົນດີໃນການຮັກສາພະຍາດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກຂອງຕັບຢ່າງມີປະສິດຕິພາບສູງ.
- ສ່ວນປະກອບທີ່ມີໃນແຄບຊູນຜະລິດຕະພັນໝາກແຄ້ງໄດ້ປູກຝັງຢ່າງລະມັດລະວັງ, ເບິ່ງແຍງ ແລະ ຕິດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ບໍ່ນຳໃຊ້ສານເຄມີ.
- ໃນແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນລ້ວນແຕ່ມີລະຫັດບາໂຄດເພື່ອແຍກແຫຼ່ງທີ່ມາ, ສະນັ້ນຜູ້ບໍລິໂພກບໍ່ຕ້ອງກັງວົນວ່າຜະລິດຕະພັນນີ້ຄວນຊື້ຫຼືບໍ່.
More Information
Data is updating
Frequently asked questions
Data is updating